Informatie voor leden

Speeldagen Een seizoen heeft 30 speeldagen. Tijdens vakanties wordt niet gespeeld. In het seizoen 2020-2021 gaat het om 16 oktober 2020, 25 december 2020, 1 januari 2021 en 25 februari 2021. Het seizoen 2020-2021 begint op vrijdag 4 september.
Adreswijziging Wij willen onze ledenlijst graag up-to-date te houden. Geef daarom tijdig jouw wijzigingen aan de secretaris (dickvtol@planet.nl) door, ook als jouw e-mailadres is veranderd. Zo kunnen wij je goed op de hoogte brengen van alles wat er in en rond OG Badminton gebeurt.
Opzeggen Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk en vóór 30 april te gebeuren bij de secretaris (dickvtol@planet.nl). Leden die na 30 april opzeggen, betalen de contributie voor het volgende jaar. Onze vereniging is dan namelijk al financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende jaar. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op het aantal leden, het huren van de zaal, het contracteren van trainers enz.
Bestuur Het bestuur bestaat uit voorzitter Fred Smit, penningmeester Ger Lak en secretaris Dick van Tol. In principe geldt voor een bestuursfunctie een zittingsduur van twee jaar, daarna kan men zich herkiesbaar stellen. Het bestuur betrekt de trainers Danny Stoelinga en René de Jager als het om de jeugd en de training gaat.
Bardienst Als onderdeel van de Omni-vereniging Onze Gezellen leveren ook wij een (beperkte) bijdrage aan de bezetting van de bar.
Onze Gezellen geldt sinds 1 januari 2020 een identificatieplicht bij het verstrekken van alcohol voor alle leeftijden. Het is daarmee verplicht voor iedereen, ook bezoekers van andere verenigingen, om je ID te laten zien als er alcohol besteld wordt. Ook als je ouder dan 25 bent. Van de vrijwilligers achter de bar wordt verwacht dat ze het om het ID vragen. Maar het verzoek is om het de vrijwilligers niet moeilijker te maken dan nodig. Laat gewoon je ID zien zonder dat er om gevraagd wordt als je alcohol bestelt. En uiteraard wordt er aan jongeren onder de 18 geen alcohol verstrekt. Ook het bestellen van alcohol voor jongeren onder de 18 mag niet. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal om dit beleid in praktijk te brengen en daarmee ook duidelijk te maken voor andere bezoekers. Als er toch overtredingen worden geconstateerd zal de gemeente in actie komen – en wees ervan overtuigd dat men dit zal doen – met het uitdelen van boetes en is ook de intrekking van de horecavergunning of zelfs het sluiten van het clubhuis gedurende een periode niet ondenkbaar. We doen dus een dringend beroep op iedereen, van jong tot oud, van trainer tot coach, van vrijwilliger tot coördinator, van speler tot ouder, om ons te helpen bij de uitvoering van de beschreven maatregelen. Allen als we dit gezamenlijk doen kunnen we dit tot een succes brengen. Bij voorbaat dank voor ieders medewerking namens de besturen van alle subverenigingen van Onze Gezellen.